V
edtægter for BKS81 

§ 1: Medlemmer

Stk. 1. Klubben består af følgende medlemmer. Kim Jørgensen, Morten Skov, Gorm Roesgaard og Kristian Skree.

Stk. 2. Såfremt udefrakommende individer ønsker optagelse i klubben, kræver dette accept fra samtlige medlemmer beskrevet under §1 stk. 1.

Stk. 3. Formanden udnævnes på generalforsamlingen, og denne er ansvarlig for bestilling af bowlingbanen.

§ 2: Formål

Stk. 1. Formålet med Bowling Klub Snejbjerg 1981 (BKS81) er primært konkurrence i bowling og socialt samvær. Året består af 3 bowlingaftener og 3 spilleaftener samt en weekendtur.

Stk. 2. De officielle klubaftener som følger:
1. Sidste lørdag i februar            - Bowling aften (og ordinær generalforsamling)
2. Sidste lørdag i marts              - Spilleaften (krav er 2-4 forskellige spil/konkurrencer)
3. Sidste lørdag i april                - Bowling aften
4. Sidste lørdag i august             - Klubmesterskab i crocket (uofficielt DM)
5. Sidste lørdag i september       - Adventuredag (aktivitet aftales fra år til år på generalforsamlingen)
6. Sidste lørdag i oktober           - Bowling aften

Stk. 3. Ved årets første klubaften bliver pointene gjort op og der findes en vinder og en taber for den foregående sæson. Denne aften vil blive omtalt som generalforsamlingen. Taberen skal give en middag som de andre medlemmer kan acceptere, og afholdes altid på bowlingaftenen i februar måned.

Stk. 4. Vinderen får indgraveret sit navn i vandrepokalen, imod betaling fra foreningskontoen, og må beholde pokalen indtil generalforsamlingen året efter.

Stk. 4.1. Det er personen som ender på 3. pladsen der er ansvarlige for at pokalgraveringen er udarbejdet til generalforsamlingen. Er dette ikke ordnet, straffes dette i henhold til §6 stk. 1.2., og indgraveringen skal være sket inden næste aftalte aften, ellers straffes den ansvarlige igen efter §6 stk. 1.2.

§ 3 : Klubaftner

Stk. 1. Bowlingaftenen skal som udgangspunkt afholdes jf. planen under §2 stk.2. Bowlingen varer 1 time pr. aften, som udgangspunkt fra 22.00 – 23.00. Der spilles 2 runder pr. aften.

Stk. 1.2. Der uddeles point efter hver spillet runde. Vinderen får 4 point, andenpladsen 2 point. Tredje og fjerde pladsen får ingen point. Får to spillere det samme antal point i en runde, deles pointet ligeligt imellem de to.

Stk. 1.3. Der tages billede af rundernes resultat, som bruges som dokumentation for rundernes resultater, så der aldrig vil blive tvivl om hvor vidt der er blevet snydt med pointene. Formanden er ansvarlig for at tage billederne.

Stk. 2 Spilleaftenen i marts afholdes forskellige steder hvert år. Det medlem der står for aftenen, bestemmer hvornår vi mødes, og hvilke spil der skal dystes i. Der skal dystes i 2-4 forskellige spil, og skal bestå af 4 runder, så det pointmæssigt svarer til en 2 bowlingaftener.

Stk. 2.1. Der uddeles point efter hver spillet runde. Vinderen får 4 point, andenpladsen 2 point. Tredje og fjerde pladsen får ingen point. Får to spillere det samme antal point i en runde, deles pointet ligeligt imellem de to.

Stk. 3. Klubmesterskab i crocket (det uofficielle DM) afholdes forskellige steder hvert år. Der spilles 2 spil. Det medlem der står for aftenen bestemmer hvornår DM starter og har ansvaret for udstyr og opstilling af banen. Banens skal udformes i henhold til de officielle regler, dog må den skal afholder aftenen selv bestemme størrelsen på banen.

Stk. 3.1. Der uddeles point efter hver spillet runde. Vinderen får 4 point, andenpladsen 2 point. Tredje og fjerde pladsen får ingen point. Får to spillere det samme antal point i en runde, deles pointet ligeligt imellem de to.

Stk. 4. Adventuredagen afholdes sidste lørdag i september. Det aftales fra år til år på generalforsamlingen hvad der skal ske denne dag. Der skal fordeles 12 point på denne dag. Fordelingen aftales ligeledes fra år til år, afhængig af den valgte aktivitet.

Stk. 5. Weekendturens destination, varighed og tidspunkt, aftales fra år til år på generalforsamlingen. Der skal via åben og saglig dialog nås til enighed blandt alle medlemmer om destinationen. Turen må max. være fordelt på 3 hverdage + en weekend.

§4 Udeblivelse eller flytning af klubaftner

Stk. 1 Udeblivelse, afbud eller ønske om flytning af en klubaften påkræver en berettiget grund.

Stk. 1.1. Uberettiget grundlag for uopfyldning af § 4 stk. 1, bliver straffet i henhold til §6 stk. 1.

Stk. 2. Såfremt et medlem kommer for sent til det skriftligt aftalte mødetidspunkt, straffes dette med en bøde til klubkassen på 100 kr. Det er det officielle Iphone tidspunkt der er gældende. Ydermere straffes medlemmet med et minus point i den samlede stilling. Denne regel er ubetinget uanset undskyldning.

Stk. 3. Er et medlem forhindret i at deltage i en klubaften på den officielle dato, kan han forsøge at finde en ny dato for denne aften hvor alle de øvrige medlemmer kan. Dette koster dog et gebyr til klubkassen på 100 kr.

Stk. 4. Er 2 eller flere medlemmer forhindret i at deltage i en klubaften på den officielle dato. Skal der findes en anden dato for denne klubaften. Dette koster dog et gebyr til klubkassen på 100 kr., gebyret fordeles over de personer som ikke kan på den officielle dato

§ 5: Betaling

Stk. 1. Ved bowlingaftner betales leje af bane og sko via klubkontoen. Derudover betales første kande øl fra denne konto. Drikkevarer betales individuelt resten af aftenen.

Stk. 2. Ved spilleaftner og crocket betales maden af klubkontoen og drikkevarerne af den som afholder en pågældende aften.

Stk. 3 Ved weekendture aftales det fra år til år hvor meget det skal finansieres af klubkontoen og egen betaling.

Stk. 4 Hvert medlem overfører hver måned 200 kr. til foreningskontoen i Danske Bank. Morten Skov og Kristian Skree har fuldmagt til denne konto.

Stk. 4.1. For sen eller manglende indbetaling, straffes med en bøde til medlemmet på 100 kr. pr. måned med forkert eller manglende indbetaling.

Stk. 5. Har en spiller haft fødselsdag sidens sidste klubaften, koster det en kande øl jf. §6, stk. 1. lige som det ved åbenlyse livsrelaterede begivenheder, som f.eks. afholdt bryllup eller familieforøgelser m.v. siden sidste klubaften, koster en kande fadøl jf. §6, stk. 1.

§ 6: Bøder

Stk. 1. En kande fadøl på den pågældende klubaften.

Stk. 1.2 En kande fadøl på den pågældende klubaften, samt 100 kr. i bødekassen.

Stk. 2. Samlet rundepoint under 90 straffes efter §6, stk. 1. Udløses straffen ikke i første spillerunde hæves minimums grænsen med 5 point pr. runde. Når straffen udløses falder minimumsgrænsen igen til 90. Minimumsgrænsen starter altid ved 90 ved en ny bowling aften.

Stk. 3. Det medlem der vælter drikkevarer, straffes med en omgangs shots den pågældende aften.

Stk. 4. Bortkommer vandrepokalen, straffes indehaveren med betaling af ny pokal samt indgravering og straffes endvidere med §6 stk. 1.2.

Stk. 5. Skydes to kugler i pisrenden efter hinanden, straffes dette efter §6, stk. 2.